เครื่องวัดอัตราการไหล ชนิด ULTRASONIC

                 FLOW AND LEVEL INSTRUMENTS

 

DFM 5.1 Doppler Flow Meter

เครื่องมือวัดอัตราการไหล โดยใช้หลักการ Doppler สำหรับ วัดของเหลวที่มีสิ่งเจือปน,น้ำเสีย,ของเหลวมีตะกอน เป็นชนิดติดตั้งออนไลน์

Brochure : EN

 

 

 

 

PDFM 5.1 Portable Doppler Flow Meter

เครื่องวัดอัตราการไหล ชนิด พกพา โดยใช้หลักการ Doppler เหมาะสำหรับงานวัดน้ำเสีย,ของเหลวมีตะกอน 

Brochure : EN

 

 

 

 

TTFM 1.0 Transit Time Flowmeter

Transit Time Ultrasonic Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดติดตั่ง ทำงานด้วยหลักการ Transit Time เหมาะสำหรับงานที่วัดน้ำสะอาดเช่น น้ำประปา สามารถใช้งานกับท่อขนาดตั้งแต่ 1/2" ไปจนถึง 48" (12 ถึง 1200 มม.)

Brochure : EN 

 

 

 

PTFM 1.0 Portable Transit Time Flow Meter 

Transit Time Ultrasonic Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหล ชนิดพกพาทำงานด้วยหลักการ Transit Time เหมาะสำหรับงานที่วัดน้ำสะอาดเช่น น้ำประปา สามารถใช้งานกับท่อขนาดตั้งแต่ 1/2" ไปจนถึง 48" (12 ถึง 1200 มม.) 

Brochure : EN