Positive Displacement (PD) Flow Meter

Positive Displacement (PD) Flow Meter


 

Flomec Turbopulse turbine flowmeters(TP series)


TP series เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยหลักการนับรอบการหมุนของตัวใบพัด (Turbine)ที่ติดตั้งอยู่ภายในเพื่่อมาคำนวณค่าอัตราการไหลของของเหลวเหมาะสำหรับการวัดที่ของเหลวมีความเร็วไม่มาก (3-7000 litres/hr)และใช้ในขนาดท่อตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ไปจนถึง 20 นิ้ว(15-500 mm)